Thursday, March 04, 2021

Panayot Panayotov Paneto

About my father-in-law

The first time I met Panayot Panayotov - Paneto in Bulgaria 27 years ago, there was an immediate   click. What a personality! I gave him a catalogue of the Documenta 7 as a present. Immediately he came up with a story about those artists. He knew their works very well! I did not speak Bulgarian, but thanks to Lilly (his great love and support) it became an exciting dialogue. After a number of Rakia's translation was almost unnecessary. We met many more times in the following years. The 10 guilder banknote designed by Jaap Drupsteen was not unknown to him. "Look at the Iris print Dolf!", he said. But in his studio, all that work! Each object in the studio had its own history. A great artist, a true Master has passed away, what a loss! Lilly, family and friends, a lot of strength! Pani, I hope you are well on your journey to the unknown.  

De eerste keer dat ik in Bulgarije Panayot Panayotov - Paneto ontmoette 27 jaar geleden was er meteen een klik. Wat een persoonlijkheid! Ik gaf hem een katalogus van de Documenta 7 cadeau. Onmiddellijk kwam hij met een verhaal over deze kunstenaars. Vele van hen kende hij! De taal Bulgaars beheerste ik niet maar dankzij Lilly (zijn grote liefde en en steun) werd het een spannend dialoog. Na een aantal Rakia's was vertaling bijna niet meer nodig. Wij ontmoette elkaar velen malen meer de jaren daarop. Het 10 gulden bankbiljet ontworpen door Jaap Drupsteen was niet onbekend bij hem. Kijk naar de iris druk Dolf ! zei hij. Maar zijn atelier, al dat werk! Elk object in zijn atelier was omgeven met een verhaal. En onderbouwd. Er is een groot kunstenaar Meester heengegaan wat een verlies! Lilly, familie en vrienden heel veel sterkte! Pani, het gaat je goed op reis naar het onbekende. LINK panayotpanayotov-paneto
 

No comments: