Wednesday, October 27, 2021

Lisa Weeda Presentation novel Aleksandra

@ Bezige Bij, Amsterdam 10 26 2021

Zelfs als ik Aleksandra’s naam, haar vadersnaam Nikolajevna en haar achternaam Temnikova noem, mag ik niet langs het checkpoint. Ik neem mijn paspoort terug aan en wijs naar de brug richting Loegansk. ‘Toen ze werd weggehaald heette deze stad nog Vorosjylovhrad,’ zeg ik. De Oekraïense soldaat, die iedereen voor mij heeft doorgelaten, schuift zijn geweer van zijn buik naar zijn rug en slaat zijn armen over elkaar. De brug hangt als een in tweeën gespleten boom in de rivier, die de gesepareerde republiek scheidt van de Oekraïense grond waar ik op sta. De houten constructie, die al bijna vier jaar door moet gaan voor opgang naar het ingestorte wegdek, ziet er zelfs vanaf hier krakkemikkig uit. ‘Overal liggen mijnen, er wordt om de haverklap geschoten, ’s nachts zijn er bombardementen,’ bromt de soldaat. ‘Dat zeiden ze al.’ ‘Wie, ze?’ ‘Mijn oma. Haar zus Nina die hier woont, ken je haar? Mijn oudtante en haar zoon in Odessa. Ze zeiden: je bent gek.’ De soldaat schudt nog eens zijn hoofd. ‘Dus je omaatje, die jou hopelijk liefheeft, stuurt je naar een oorlogsgebied. Is ze mesjogge?’ ‘Het moet,’ zeg ik, ‘ze heeft het me gevraagd.’ [...]   
Copyright © 2021 Lisa Weeda 

Even if I mention Aleksandra's name, her father's name Nikolaevna, and her last name Temnikova, I'm not allowed to pass the checkpoint. I take my passport back and point to the bridge towards Lugansk. “When she was taken away, this town was still called Voroshylovhrad,” I say. The Ukrainian soldier, who everyone has passed before me, slides his rifle from his stomach to his back and folds his arms. The bridge hangs like a split tree in the river, separating the segregated republic from the Ukrainian soil I am standing on. The wooden construction, which has been going on for almost four years to get to the collapsed road surface, looks rickety even from here. “There are mines everywhere, there is every hour of firing, there are bombings at night,” the soldier grumbles. "They already said that." "Who, them?" 'My grandmother. Her sister Nina who lives here, do you know her? My great-aunt and her son in Odessa. They said: you are crazy.” The soldier shakes his head again. "So your granny, who I hope loves you, is sending you to a war zone. Is she jog?” "I have to," I say, "she asked me." [...] 
Copyright © 2021 Lisa Weeda

Wednesday, October 20, 2021

Aleksandra

Lisa Weeda 
ISBN: 9789403130811 Uitgever/Publisher: De Bezige Bij 
Verschijningsdatum/Release date: 28-10-2021/10-28-2021

Met verbluffend vertelplezier en met alle literaire stijlmiddelen die tot haar beschikking staan vertelt Lisa Weeda een uitzonderlijke familiegeschiedenis, die begint bij haar grootmoeder Aleksandra. In 1942 wordt zij vanuit Oekraïne gedeporteerd en in Duitsland in de oorlogsindustrie tewerkgesteld. Haar kleindochter Lisa reist later… 

With astonishing storytelling pleasure and using all the literary stylistic devices at her disposal, Lisa Weeda tells an exceptional family history, which begins with her grandmother Aleksandra. In 1942 she is deported from Ukraine and put to work in Germany in the war industry. Her granddaughter Lisa later travels…

125th anniversary of NHA, Sofia Bulgaria

"125 Years of National Academy of Art in 125+ Frames" 
@ Academia Gallery


On 28 September 2021, the National Academy of Art will celebrate its 125th anniversary with the photo exhibition "125 Years of National Academy of Art in 125+ Frames". The project concept focuses on the development of a well-structured and well-thought-out exhibition solely through the use of photography as a document of its time, which visually restores, as far as possible, the historical picture of the institution during its existence. The research on and promotion of the preserved photographic heritage related to the higher education institution and its presentation in public, once again provides an opportunity for the expert and general public to get acquainted with its long rich history.