Monday, May 06, 2024

Dans Dans Revolutie

A theatrical installation based on the fictional novel by Lisa Weeda 
Created by Lisa Weeda and BrotherTill 
Seen in Bellevue theater Amsterdam

In de installatie Dans Dans Revolutie stap je in het fictieve land Besulia. Waar een eeuwenoude traditie van de bevolking om te dansen en zo het kwaad te verdrijven gloort. De jonge Vlogger Anna pakt haar telefoon erbij en roept de wereld op: dans met ons de svaboda samoverzjenja en stop het gevaar! In een wereld waar bijna iedereen met mobieltjes verbonden is toont zij het leven in het dorp, daar spreekt Anna. Samen met haar baba Yara, maakt ze Vlogs van de traditionele Notsjnik, beschermer tussen leven en dood. De volgers horen dat de vijand steeds dichterbij komt. Vaak is de verbinding slecht en zie je storingsgewijs andere beelden of niets. 

Via telefoons van de makers, (je eigen telefoon is in beslag genomen) verteld Anna over de mythologische Notsjnik. Vlak bij het dorp waar Anna en baba Yara Vloggen hoor je in de verte dreigende geluiden. De Notsjnik danst uit alle macht en als er verbinding is zie je het eens zo vrolijke gezicht van Anna veranderen. De klappen en onheil komen steeds dichterbij. Wij happen naar adem het gestommel is dreigend Anna Vlogt niet meer, baba Yara probeert nog de hulp van Notsjnik op het allerlaatste moment te roepen. Het kwaad oorlog heeft gewonnen. Dans Dans Revolutie is een modern sprookje met een harde werkelijkheid. Mogelijk gemaakt door mijn zus Marie als cadeau voor mijn verjaardag (70).
Ik ga nu het boek lezen. Dolf Pauw 

In the installation Dance Dance Revolution you step into the fictional country of Besulia. Where there is a centuries-old tradition of the population to dance and thus drive away evil. The young Vlogger Anna picks up her phone and calls on the world: dance the svaboda samoverzhenya with us and stop the danger! In a world where almost everyone is connected to mobile phones, she shows life in the village, that's where Anna speaks. Together with her baba Yara, she makes Vlogs of the traditional Nochnik, protector between life and death. The followers hear that the enemy is getting closer. Often the connection is poor and you see different images or nothing at all. Anna tells about the mythological Notchnik via the makers' phones (your own phone has been confiscated). Near the village where Anna and Baba Yara Vlog, you hear threatening sounds in the distance. The Notchnik dances with all his might and when there is a connection you see Anna's once cheerful face change. The blows and disaster are coming closer and closer. We gasp for breath, the stumbling is threatening. Anna no longer Vlogs, Baba Yara tries to call for Notchnik's help at the very last moment. The evil war has won. Dance Dance Revolution is a modern fairy tale with a harsh reality.
I'm going to read the book now. Dolf Pauw