Wednesday, February 28, 2024

BrotherTill and Lisa Weeda / Theater Bellevue

concept Lisa Weeda, BrotherTill
 
tekst Lisa Weeda
 
sound decor, scenografie BrotherTill
 
Theater Bellevue
, Wed 1 May - Sun 5 May

Dans Dans Revolutie In het fictieve land Besulia breekt oorlog uit. De eeuwenoude traditie om te dansen en zo de vijand buiten de deur te houden, lijkt niet meer te werken. De jonge Anna pakt haar telefoon erbij en deelt op social media video's vanuit haar dorp. Ze roept de wereld op: dans de svaboda samoverzjenja en red ons! In een wereld waar bijna iedereen met elkaar verbonden is en oorlogen en revoluties real-time gedocumenteerd en getoond worden, roept deze jonge bewoner van het kleine dorpje de internationale gemeenschap aan. Ze laat het dorp zien en maakt instructievideos, terwijl de vijand steeds dichterbij komt. Tot die voor de deur staat. Dans Dans Revolutie is een theatrale installatie. Via telefoons, televisieschermen en een voice-over ervaar je de gebeurtenissen in het dorp op (steeds iets minder) veilige afstand. Een indringende voorstelling in het hart van de huidige geschiedenis. "Als schrijver met een Oekra├»ense achtergrond, die al 10 jaar onderzoek doet, kunst maakt en verhalen schrijft over oorlog, ben ik gefascineerd geraakt door hoe 'wegkijken' werkt en vraag ik me af waar daadkrachtigheid en assertiviteit begint als het gaat over oorlog en wat je kan doen om aandacht te blijven vestigen op oorlogs- en conflictgebieden overal ter wereld." Lisa Weeda 

Dans Dans Revolutie War breaks out in the fictional country of Besulia. The age-old tradition of dancing to keep the enemy out no longer seems to work. Young Anna picks up her phone and shares videos from her village on social media. She calls on the world: dance the svaboda samoverzhenya and save us! In a world where almost everyone is connected and wars and revolutions are documented and shown in real time, this young resident of the small village calls on the international community. She shows the village and makes instructional videos, while the enemy is getting closer. Until it's at the door. Dance Dance Revolution is a theatrical installation. Through telephones, television screens and a voice-over you experience the events in the village at an (increasingly less) safe distance. A compelling performance at the heart of current history. "As a writer with a Ukrainian background, who has been doing research, making art and writing stories about war for 10 years, I have become fascinated by how 'looking away' works and I wonder where decisiveness and assertiveness begin when it comes to war and what you can do to continue to draw attention to war and conflict areas around the world." Lisa Weeda

Monday, January 22, 2024

Lisa Weeda

dans dans revolutie

Haar eerste roman uitgegeven door de De Bezige Bij in 2021 tijdens de Corona periode was een verrassing qua schrijfstijl. Het jaar erop toen de oorlog in Ukraine uitbrak werd de uitgave meegesleept door emoties van het lezende publiek. Het werd een bestseller. Lisa Weeda heeft dit altijd zeer betreurenswaardig gevonden! De kwaliteit, inhoud en de twee rode draden in haar boek had geen oorlog nodig. Maar het gebeurde. Nu drie jaar verder is die oorlog nog steeds gaande. Overigen was er al ruim 14 jaar oorlog in het oosten van Ukraine. Ik zie met spanning haar nieuwe roman dans dans revolutie tegemoet.
Zal deze zeker lezen en met spijt in mijn hart is die oorlog nog steeds gaande. 
Dolf Pauw

Her first novel published by De Bezige Bij in 2021 during the Corona period was a surprise in terms of writing style. The following year, when the war broke out in Ukraine, the publication was carried away by the emotions of the reading public. It became a bestseller. Lisa Weeda has always found this very regrettable! The quality, content and the two common threads in her book did not require a war. But it happened. Now three years later, that war is still going on. Moreover, there had been war in eastern Ukraine for more than 14 years. I am eagerly awaiting her new novel, Dance Dance Revolution. Will definitely read this and with regret in my heart that war is still going on. 
Dolf Pauw

Link alles over boeken Link alles over boeken

Info: in Dutch
Auteur: Lisa Weeda (Nederland, Oekraïne)
Soort boek; vertellingen
Uitgever: De Bezige Bij
Verschijnt: 6 februari 2024
Omvang: 128 pagina’s
Uitgave: paperback / ebook
Prijs: € 19,99 / € 9,99