Sunday, September 25, 2022

Люба Халева (Luba Haleva)

Корици-морици


Люба Халева завършва Националната художествена академия (2002) в специалност Плакат и визуални комуникации. Работи в сферата на съвременното изкуство и графичния дизайн. Има участия в Sofia design week, в групова изложба BOUNDLESS Amsterdam и в Триеналето на плаката в Търнава, Словакия, както и опит в областта на театралния афиш (Народен театър Иван Вазов и Театрална работилница Сфумато). Първа награда в конкурса на Venus Febriculosa за корицата на Лолита от Владимир Набоков (2010). 
Luba Haleva is an illustrator based in Sofia, Bulgaria, graduated from the National Academy of Arts (2002) majoring in Poster and Visual Communications. Works in the field of contemporary art and graphic design. She has participated in Sofia design week, in the group exhibition BOUNDLESS Amsterdam and in the Poster Triennial in Trnava, Slovakia, as well as experience in the field of theater posters (Ivan Vazov National Theater and Sfumato Theater Workshop). First prize in the Venus Febriculosa contest for the cover of Lolita by Vladimir Nabokov (2010). Luba is a novel artist working in the field of contemporary art and graphic design.