Friday, March 26, 2021

Lisa Weeda, Aleksandra

Lisa Weeda is a Dutch-Ukrainian writer, literary program maker, screenwriter, audiofan and virtual reality director. Text is always the basis of her work, but form is free. Ukraine, her grandmother's motherland, is often central to her work. Aleksandra is her debut novel. (In Dutch)


With astonishing storytelling pleasure and with all the literary style tools at her disposal, Lisa Weeda tells an exceptional family history, which begins with her grandmother Aleksandra. In 1942 she is deported from Ukraine and put to work in the war industry in Germany. Her granddaughter Lisa later travels to her grandmother's hometown and, on the wings of her imagination, meets her great-grandfather Nikolaj, who has been waiting for his daughter for nearly three quarters of a century. Together with him, she searches for traces of her cousin, who was murdered during the recently flared conflict in Eastern Ukraine. Aleksandra is the story of a family between East and West who just can't get away from an area that never seems to find peace. Lisa Weeda found the form and the voice to tell this poignant story in a grandiose way. 

Met verbluffend vertelplezier en met alle literaire stijlmiddelen die tot haar beschikking staan vertelt Lisa Weeda een uitzonderlijke familiegeschiedenis, die begint bij haar grootmoeder Aleksandra. In 1942 wordt zij vanuit Oekraïne gedeporteerd en in Duitsland in de oorlogsindustrie tewerkgesteld. Haar kleindochter Lisa reist later naar haar grootmoeders geboorteplaats en ontmoet, op de vleugels van haar verbeelding, haar overgrootvader Nikolaj, die al bijna driekwart eeuw op zijn dochter zit te wachten. Samen met hem gaat ze op zoek naar sporen van haar neef, die tijdens het recentelijk opgelaaide conflict in Oost-Oekraïne is vermoord. Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. Lisa Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende verhaal op een grandioze manier te vertellen. 

Thursday, March 04, 2021

Panayot Panayotov Paneto

About my father-in-law

The first time I met Panayot Panayotov - Paneto in Bulgaria 27 years ago, there was an immediate   click. What a personality! I gave him a catalogue of the Documenta 7 as a present. Immediately he came up with a story about those artists. He knew their works very well! I did not speak Bulgarian, but thanks to Lilly (his great love and support) it became an exciting dialogue. After a number of Rakia's translation was almost unnecessary. We met many more times in the following years. The 10 guilder banknote designed by Jaap Drupsteen was not unknown to him. "Look at the Iris print Dolf!", he said. But in his studio, all that work! Each object in the studio had its own history. A great artist, a true Master has passed away, what a loss! Lilly, family and friends, a lot of strength! Pani, I hope you are well on your journey to the unknown.  

De eerste keer dat ik in Bulgarije Panayot Panayotov - Paneto ontmoette 27 jaar geleden was er meteen een klik. Wat een persoonlijkheid! Ik gaf hem een katalogus van de Documenta 7 cadeau. Onmiddellijk kwam hij met een verhaal over deze kunstenaars. Vele van hen kende hij! De taal Bulgaars beheerste ik niet maar dankzij Lilly (zijn grote liefde en en steun) werd het een spannend dialoog. Na een aantal Rakia's was vertaling bijna niet meer nodig. Wij ontmoette elkaar velen malen meer de jaren daarop. Het 10 gulden bankbiljet ontworpen door Jaap Drupsteen was niet onbekend bij hem. Kijk naar de iris druk Dolf ! zei hij. Maar zijn atelier, al dat werk! Elk object in zijn atelier was omgeven met een verhaal. En onderbouwd. Er is een groot kunstenaar Meester heengegaan wat een verlies! Lilly, familie en vrienden heel veel sterkte! Pani, het gaat je goed op reis naar het onbekende. LINK panayotpanayotov-paneto