Wednesday, September 24, 2014

René Koenegras, Theater as a tool

René Koenegras heeft zijn opleiding gevolgd bij het Rotterdams centrum voor Theater en heeft daar jarenlang gewerkt. Hij werkt nu al 20 jaar in het VO en PO onderwijs als dramadocent/sociale vaardigheidstrainer. De leerlingen zijn veelal jongeren met problemen en/of leermoeilijkheden uit verschillende culturen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De manier van lesgeven wijkt af van reguliere methodieken. René werkt vanuit de belevingswereld van de jongeren en zet theater als middel in. Daarnaast zet hij zichzelf in als acteur bij rollenspellen om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Ook voor de aanpak van emotionele problematiek blijkt theater als middel bijzonder geschikt. 

René Koenegras was educated at the Rotterdam center for theater and has worked there for years. He has been working for 20 years in secondary education as a drama teacher and PO / social skills trainer. The students are mostly young people with problems and / or learning disabilities from different cultures, ages 10 to 18 years. The way of teaching is different from regular methods. René works from the experiences of the young people and uses theater as a tool in. He puts himself as an actor with role plays to learn. Pupils social skills Also addressing emotional problems show theater as a tool particularly suitable. LINK René Koenegras (Site in Dutch)

No comments: