Friday, October 23, 2015

Help them!

Help hen! Hallo medeburgers, Er zijn vandaag de dag en eerder nogal wat oorlogen aan de gang in de wereld. Oorlog is verkeerd wat mij keer op keer werd verteld door mijn ouders. Zij waren slachtoffer van een tijd' in de veertiger jaren van de vorige eeuw' en verloren daardoor hun jeugd. Al die mensen die vluchten voor het geweld, oorlogsslachtoffers van vandaag, hebben onze hulp nodig! Dolf Pauw 

Help them! Hello fellow citizens, There are today and rather a lot of wars going on in the world. War is wrong and was told to me by my parents. They were victims of a time 'in the forties of the last century" and thereby they lost their youth. All those people fleeing the violence, war victims today, needs our help! 
Dolf Pauw

No comments: