Monday, May 06, 2024

Dans Dans Revolutie

A theatrical installation based on the fictional novel by Lisa Weeda 
Created by Lisa Weeda and BrotherTill 
Seen in Bellevue theater Amsterdam

In de installatie Dans Dans Revolutie stap je in het fictieve land Besulia. Waar een eeuwenoude traditie van de bevolking om te dansen en zo het kwaad te verdrijven gloort. De jonge Vlogger Anna pakt haar telefoon erbij en roept de wereld op: dans met ons de svaboda samoverzjenja en stop het gevaar! In een wereld waar bijna iedereen met mobieltjes verbonden is toont zij het leven in het dorp, daar spreekt Anna. Samen met haar baba Yara, maakt ze Vlogs van de traditionele Notsjnik, beschermer tussen leven en dood. De volgers horen dat de vijand steeds dichterbij komt. Vaak is de verbinding slecht en zie je storingsgewijs andere beelden of niets. 

Via telefoons van de makers, (je eigen telefoon is in beslag genomen) verteld Anna over de mythologische Notsjnik. Vlak bij het dorp waar Anna en baba Yara Vloggen hoor je in de verte dreigende geluiden. De Notsjnik danst uit alle macht en als er verbinding is zie je het eens zo vrolijke gezicht van Anna veranderen. De klappen en onheil komen steeds dichterbij. Wij happen naar adem het gestommel is dreigend Anna Vlogt niet meer, baba Yara probeert nog de hulp van Notsjnik op het allerlaatste moment te roepen. Het kwaad oorlog heeft gewonnen. Dans Dans Revolutie is een modern sprookje met een harde werkelijkheid. Mogelijk gemaakt door mijn zus Marie als cadeau voor mijn verjaardag (70).
Ik ga nu het boek lezen. Dolf Pauw 

In the installation Dance Dance Revolution you step into the fictional country of Besulia. Where there is a centuries-old tradition of the population to dance and thus drive away evil. The young Vlogger Anna picks up her phone and calls on the world: dance the svaboda samoverzhenya with us and stop the danger! In a world where almost everyone is connected to mobile phones, she shows life in the village, that's where Anna speaks. Together with her baba Yara, she makes Vlogs of the traditional Nochnik, protector between life and death. The followers hear that the enemy is getting closer. Often the connection is poor and you see different images or nothing at all. Anna tells about the mythological Notchnik via the makers' phones (your own phone has been confiscated). Near the village where Anna and Baba Yara Vlog, you hear threatening sounds in the distance. The Notchnik dances with all his might and when there is a connection you see Anna's once cheerful face change. The blows and disaster are coming closer and closer. We gasp for breath, the stumbling is threatening. Anna no longer Vlogs, Baba Yara tries to call for Notchnik's help at the very last moment. The evil war has won. Dance Dance Revolution is a modern fairy tale with a harsh reality.
I'm going to read the book now. Dolf Pauw

Saturday, March 02, 2024

Panayot Panayotov Paneto

Sozopol sun in the evening, painting 2000

Panayot Panayotov Paneto regularly went to Sozopol. It was a favorite place for him. The Union of Bulgarian Artists (UBA) has a location there. The painting (see photo) was made in his studio in German in the year 2000. 
Sozopol is one of the oldest towns on Bulgarian Thrace's Black Sea coast. The first settlement on the site dates back to the Bronze Age. Undersea explorations in the region of the port reveal relics of dwellings, ceramic pottery, stone and bone tools from that era. Many anchors from the second and first millennium BC have been discovered in the town's bay, a proof of active shipping since ancient times. The town was founded in the 7th century BC by Greek colonists from Miletus as Antheia (Ancient Greek: Ἄνθεια). The town established itself as a trade and naval centre in the following centuries and became one of the largest and richest Greek colonies in the Black Sea region. Its trade influence in the Thracian territories was based on a treaty dating from the fifth century BC with the Odrysian kingdom, the most powerful Thracian state. Apollonia became a legendary trading rival of another Greek colony, Mesembria, today's Nessebar.

Wednesday, February 28, 2024

BrotherTill and Lisa Weeda / Theater Bellevue

concept Lisa Weeda, BrotherTill
 
tekst Lisa Weeda
 
sound decor, scenografie BrotherTill
 
Theater Bellevue
, Wed 1 May - Sun 5 May

Dans Dans Revolutie In het fictieve land Besulia breekt oorlog uit. De eeuwenoude traditie om te dansen en zo de vijand buiten de deur te houden, lijkt niet meer te werken. De jonge Anna pakt haar telefoon erbij en deelt op social media video's vanuit haar dorp. Ze roept de wereld op: dans de svaboda samoverzjenja en red ons! In een wereld waar bijna iedereen met elkaar verbonden is en oorlogen en revoluties real-time gedocumenteerd en getoond worden, roept deze jonge bewoner van het kleine dorpje de internationale gemeenschap aan. Ze laat het dorp zien en maakt instructievideos, terwijl de vijand steeds dichterbij komt. Tot die voor de deur staat. Dans Dans Revolutie is een theatrale installatie. Via telefoons, televisieschermen en een voice-over ervaar je de gebeurtenissen in het dorp op (steeds iets minder) veilige afstand. Een indringende voorstelling in het hart van de huidige geschiedenis. "Als schrijver met een Oekraïense achtergrond, die al 10 jaar onderzoek doet, kunst maakt en verhalen schrijft over oorlog, ben ik gefascineerd geraakt door hoe 'wegkijken' werkt en vraag ik me af waar daadkrachtigheid en assertiviteit begint als het gaat over oorlog en wat je kan doen om aandacht te blijven vestigen op oorlogs- en conflictgebieden overal ter wereld." Lisa Weeda 

Dans Dans Revolutie War breaks out in the fictional country of Besulia. The age-old tradition of dancing to keep the enemy out no longer seems to work. Young Anna picks up her phone and shares videos from her village on social media. She calls on the world: dance the svaboda samoverzhenya and save us! In a world where almost everyone is connected and wars and revolutions are documented and shown in real time, this young resident of the small village calls on the international community. She shows the village and makes instructional videos, while the enemy is getting closer. Until it's at the door. Dance Dance Revolution is a theatrical installation. Through telephones, television screens and a voice-over you experience the events in the village at an (increasingly less) safe distance. A compelling performance at the heart of current history. "As a writer with a Ukrainian background, who has been doing research, making art and writing stories about war for 10 years, I have become fascinated by how 'looking away' works and I wonder where decisiveness and assertiveness begin when it comes to war and what you can do to continue to draw attention to war and conflict areas around the world." Lisa Weeda

Monday, January 22, 2024

Lisa Weeda

dans dans revolutie

Haar eerste roman uitgegeven door de De Bezige Bij in 2021 tijdens de Corona periode was een verrassing qua schrijfstijl. Het jaar erop toen de oorlog in Ukraine uitbrak werd de uitgave meegesleept door emoties van het lezende publiek. Het werd een bestseller. Lisa Weeda heeft dit altijd zeer betreurenswaardig gevonden! De kwaliteit, inhoud en de twee rode draden in haar boek had geen oorlog nodig. Maar het gebeurde. Nu drie jaar verder is die oorlog nog steeds gaande. Overigen was er al ruim 14 jaar oorlog in het oosten van Ukraine. Ik zie met spanning haar nieuwe roman dans dans revolutie tegemoet.
Zal deze zeker lezen en met spijt in mijn hart is die oorlog nog steeds gaande. 
Dolf Pauw

Her first novel published by De Bezige Bij in 2021 during the Corona period was a surprise in terms of writing style. The following year, when the war broke out in Ukraine, the publication was carried away by the emotions of the reading public. It became a bestseller. Lisa Weeda has always found this very regrettable! The quality, content and the two common threads in her book did not require a war. But it happened. Now three years later, that war is still going on. Moreover, there had been war in eastern Ukraine for more than 14 years. I am eagerly awaiting her new novel, Dance Dance Revolution. Will definitely read this and with regret in my heart that war is still going on. 
Dolf Pauw

Link alles over boeken Link alles over boeken

Info: in Dutch
Auteur: Lisa Weeda (Nederland, Oekraïne)
Soort boek; vertellingen
Uitgever: De Bezige Bij
Verschijnt: 6 februari 2024
Omvang: 128 pagina’s
Uitgave: paperback / ebook
Prijs: € 19,99 / € 9,99


Wednesday, December 27, 2023

Hidden Museum

@ NIMETO Smijerslaan 2, Utrecht
The collection of the Nimeto Museum can be found in the basement of the building. The collection includes old painting tools and attributes. Nimeto once started as a painting school. This is clearly reflected in our historical collection. The museum has a furnished workshop from the year 1900. The collection was created by donations from former teachers and companies. The school has been around for 100 years, and the collection in this area is perhaps the largest in the Netherlands.  

De collectie van het Nimeto-museum vind je in de kelder van het gebouw. De collectie bestaat onder andere uit oude schildersgereedschappen en attributen. Nimeto begon namelijk ooit als schilderschool. Dat zie je goed terug in onze historische collectie. 
In het museum is een ingerichte werkplaats uit het jaar 1900. De collectie is ontstaan door schenkingen van oud-docenten en bedrijven. De school bestaat al 100 jaar, en mede daardoor is de collectie op dit gebied misschien wel de grootste van Nederland.

Monday, September 25, 2023

Reinbert de Leeuw and Erik Satie

Reinbert de Leeuw - Erik Satie/ Gnossiennes 1-6 (live @TivoliVredenburg Utrecht) 
vrije geluiden VPRO television

 In the 1960s, pianist and composer Reinbert de Leeuw stood up for the then almost forgotten French composer Erik Satie. A man who composed completely against the spirit of the times around the turn of the last century. Satie wrote short, stripped-down music. In the hands of Reinbert de Leeuw, every change of pace and turn in Satie's work became unprecedentedly expressive. 

Maestro Reinbert de Leeuw performs Gnossiennes 1-6 composed by Erik Satie. Reinbert de Leeuw has a fascination for the French excentric composer Erik Satie. In the '60s and 70's Reinbert de Leeuw's recordings of Satie's music were immensely popular. Thirty years later Reinbert de Leeuw is still fascinated by Satie's music and performs all six Gnossiennes with new tempi. broadcast may 13th 2018 10.30 a.m. (GMT +1) This video was recorded in TivoliVredenburg for VPRO Vrije Geluiden: music program made by the Dutch public broadcast organization VPRO.

Friday, September 01, 2023

Aleksandra today 99

 

A woman of thousands! Strong and through a lot in her life. My mother, she turned 99 today. Do you readers of this post want to know more about my mother? Go to the bookstore and buy the book written by Lisa Weeda named Aleksandra. Lisa Weeda travels to Luhansk on behalf of her ninety-four-year-old grandmother Aleksandra, in search of the grave of her uncle Kolya, who has disappeared since 2015. Lisa manages to brave the border post of the war zone and in her flight she tumbles back in time. She ends up in the palace of the Soviets, where her great-grandfather Nikolaj has been waiting for Aleksandra since his own death in 1953. After Aleksandra's deportation to Germany in 1942, he never saw her again. Together with Nikolaj, Lisa wanders through the palace, this limbo where Kolja is also hiding, and brings the history of her Don Cossack family to life.

Monday, August 28, 2023

Russians performed by Sting

2005 A&M Records
Now during the war in Ukraine, this clip of Sting is going on today again!

Thursday, July 13, 2023

MauritshuisIn 1631, John Maurice, Prince of Nassau-Siegen, a cousin of stadtholder Frederick Henry, bought a plot bordering the Binnenhof and the adjacent Hofvijver pond in The Hague, at that time the political centre of the Dutch Republic. On the plot, the Mauritshuis was built as a home between 1636 and 1641, during John Maurice's governorship of Dutch Brazil. The Dutch Classicist building was designed by the Dutch architects Jacob van Campen and Pieter Post. The two-storey building is strictly symmetrical and contained four apartments and a great hall. Each apartment was designed with an antechamber, a chamber, a cabinet, and a cloakroom. Originally, the building had a cupola, which was destroyed in a fire in 1704. After the death of Prince John Maurice in 1679, the house was owned by the Maes family, who leased the house to the Dutch government. In 1704, most of the interior of the Mauritshuis was destroyed by fire. The building was restored between 1708 and 1718. In 1774, an art gallery open to the public was formed in what is now the Prince William V Gallery. That collection was seized by the French in 1795 and only partially recovered in 1808. The small gallery space soon proved to be too small, however, and in 1820, the Mauritshuis was bought by the Dutch state for the purpose of housing the Royal Cabinet of Paintings. In 1822, the Mauritshuis was opened to the public and housed the Royal Cabinet of Paintings and the Royal Cabinet of Rarities. In 1875, the entire museum became available for paintings. Link mauritshuis.nl

Saturday, May 20, 2023

Jaune Quick-to-See Smith
Jaune Quick-to-See Smith (born 1940) is a Native American visual artist and curator. She is an enrolled member of the Confederated Salish and Kootenai Tribes and is also of Métis and Shoshone descent. She is also an art educator, art advocate, and political activist. She has been prolific in her long career, and her work draws from a Native worldview and comments on American Indian identity, histories of oppression, and environmental issues. In the mid-1970s, Smith gained prominence as a painter and printmaker, and later she advanced her style and technique with collage, drawing, and mixed media. Her works have been widely exhibited and many are in the permanent collections of prominent art museums including the Museum of Modern Art, the Whitney Museum of American Art, the Metropolitan Museum of Art, Denver Art Museum, and the Walker Art Center as well as the Smithsonian American Art Museum and National Museum of Women in the Arts. Her work has also been collected by New Mexico Museum of Art (Santa Fe) and Albuquerque Museum, both located in a landscape that has continually served as one of her greatest sources of inspiration. In 2020 the National Gallery of Art announced it had bought her painting I See Red: Target (1992), which thus became the first painting on canvas by a Native American artist in the gallery. 
Smith actively supports the Native arts community by organizing exhibitions and project collaborations, and she has also participated in national commissions for public works. She lives in Corrales, New Mexico, near the Rio Grande, with her family.

Sunday, March 19, 2023

Josef Sudek

During a legendary career that spanned almost six decades, Czech photographer Josef Sudek, the ‘poet of Prague,’ developed a craftsmanship and technical virtuosity that was unparalleled among his contemporaries. Early in his career, though the prevailing art movements of the 1920s and ’30s included cubism, surrealism, and the Czech avant-garde, Sudek sought his own approach characterized by a striking mastery of light. Working in Prague all his life, Sudek devoted himself to creating poetic still life images taken from his studio. His magical orchestration of rich, dark tones and the ethereal luminescence of his highlights render Sudek’s world in a spiritual and dream-like tone, where light is substance. The difficulties in Sudek’s life, the loss of his right arm during World War I and the hardships suffered during the Nazi and Soviet occupations of Prague, color his evocative and emotional work. Despite his handicap, he used large view cameras, including a 12 x 20 panoramic format that he wielded both horizontally and vertically, photographing without the help of an assistant. He compiled seven books of Prague photographs, working in the streets until old age and his physical limitations made it too difficult to haul his cameras around. LINK icp.org

Wednesday, March 01, 2023

Prof. Panayot Panayotov PANETO

Professor Panayotov's work covers many disciplines. During every visit to his studio, he showed me a lot of work. I took pictures at his request. In memory of his incredible versatility, I have made a selection of these beautiful works of art.

Sunday, February 05, 2023

Terry Kurgan

Everyone is Present
Terry Kurgan is an artist and writer based in Johannesburg. Her artistic interest is in photography, and her focus-across a broad range of media-is on the volatile and complex relationship between photography and fiction. Kurgan received her BAFA from the California School of Arts in San Francisco, her MFA from the Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, and her MA in Creative Writing from Wits University in Johannesburg. She has exhibited and published widely-in South Africa and internationally-and over the years, received numerous prestigious Fine Art awards. Kurgan has more recently turned to creative non-fiction to uncover a haunting family history, passed down through two generations, inflecting her own experience of the world. Her book, “Everyone is Present” was shortlisted for the Photo Arles Book Prize (France), was selected as a Finalist for the National Jewish Book Awards (USA), and won what is considered to be South Africa’s premier non-fiction literary prize, the Sunday Times Alan Paton Award.

Monday, December 26, 2022

Odessa (Odesa) in better times 1995 (Одеса в кращі часи 1995)

Photography by Dolf Pauw
August 24, 1991 Ukraine became independent, four years later I visited Odessa with my sister Sandra and her friend Jan. We were received incredibly hospitably by my family. My aunt Klawa her son Andre and Natalia picked us up from the airport. When we arrived at Klawa's flat, they had made a feast. The following days we were treated with sights of this beautiful city. A stay that I still carry warmly in my heart. That is now almost 28 years ago. Today Odessa is under Russian fire and my family has been drained to Slovenia, Germany and the Netherlands! They and many others did not deserve that! Only by a madman (Putin) who wants to restore the past say Soviet Union. We people of the free world should prevent this misconduct. Here a photo impression of Odessa in 1995. Dolf Pauw