Friday, February 13, 2015

Interview Panayot Panayotov by Delnik Интервю Панайот Панайотов ot Делник

Prof. Panayot Panayotov - Paneto: My father was a portraitist and nature... Проф. Панайот Панайотов - Пането: Баща ми беше портретист и на природата... 

Interview with Diana Ivanova
Интервю на Диана Иванова


Prof. Panayot Panayotov was born on August 28, 1944 in Sliven. He is the younger son born in Straldzha artist Panayot Panayotov, bears his name and follows his career. In 1963 graduated from Art School in Sofia. In 1972 he graduated from the National Art Academy in "Mural" at prof. Georgi Bogdanov. In 1973 he became a professor at the Art Academy in 1997, he became associate professor and in 2003 - professor. Currently teaches painting at the National Academy. Read more… 

Проф. Панайот Панайотов е роден на 28 август 1944 г. в Сливен. Той е по-малкия син на родения в Стралджа художник Панайот Панайотов, носи неговото име и следва неговия творчески път. През 1963 г. завършва Художествена гимназия в София. През 1972 г. се дипломира в Националната художествена академия специалност „Стенопис” при проф. Георги Богданов. През 1973 г. става преподавател в Художествената академия, през 1997 г. става доцент, а през 2003 г. – професор. В момента преподава рисуване в Националната художествена академия. Прочетете повече… 

 Долф, гаранции за това блог някои езикови грешки в българския!

LINK delnik.net (in Bulgarian)
LINK Paneto

No comments: