Sunday, November 30, 2014

To Facebook


Rotterdam The Netherlands
Dolf Pauw  (in Dutch)

Ik verklaar hierbij het volgende: gisteren 29 november 2014, een reactie op de nieuwe Facebook richtlijnen. Krachtens de artikelen L.111, 112 en 113 van het Wetboek van intellectueel eigendom, verklaar ik dat mijn rechten zijn verbonden aan al mijn persoonlijke gegevens, tekeningen, schilderijen, foto's, teksten etc. gepubliceerd op mijn profiel vanaf de dag dat ik mijn account aangemaakt heb. Voor commercieel gebruik van voorgaande zal ten alle tijden eerst mijn schriftelijke toestemming nodig zijn.  
Met dit bericht laat ik Facebook weten dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden, uitzenden, of op enige andere wijze gebruik maken van content uit mijn profiel ten strengste verboden is. De bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op werknemers, studenten, agenten en / of ander personeel in dienst van Facebook. De inhoud van mijn profiel bevat privé informatie. De schending van mijn privacy wordt bestraft met inachtneming van de wet (UCC 1-308 1-308 1 -103 en het Statuut van Rome). Alle leden worden uitgenodigd om een soortgelijk bericht te plaatsen, of als je wilt, kun je dit bericht kopiëren en plakken. Als je deze verklaring niet ten minste eenmaal publiceert, zul je stilzwijgend toestaan dat je foto's, alsmede de informatie in je profiel gebruikt mogen worden. 
Dolf Pauw Rotterdam 29 november 2014


Rotterdam The Netherlands I hereby declare the following: yesterday November 29, 2014, in response to the new Facebook guidelines. Under Articles L.111, 112 and 113 of the Code of intellectual property, I declare that my rights are attached to all my personal data, drawings, paintings, photographs, texts etc. published on my profile from the day that my account have be created. For commercial use of foregoing shall at all times my first written permission required. With this post I let Facebook know that disclosing, copying, distributing, transmitting, or otherwise use of the Content is strictly forbidden from my profile. The above articles are also applicable to employees, students, agents and / or other personnel employed by Facebook. The contents of my profile contains private information. The invasion of privacy is punished in compliance with the law (UCC 1-308 1-308 1 -103 of the Rome Statute). All members are invited to place a similar message, or if you want, you can copy and paste this message. If you do not at least once this statement, you tacitly allow your photos, as well as the information may be used by Facebook.
Dolf Pauw Rotterdam November 29, 2014
Link to Dolf Pauw (facebook)

No comments: